Nieuwsbrief WaakSaam: september 2016

Lees online  |  Afmelden
Dura Vermeer
 
Nieuwsbrief WaakSaam: september 2016
Beste lezer,
 
Deze nieuwsbrief is een uitgave van beheer- en onderhoudsbedrijf WaakSaam. WaakSaam beheert en onderhoudt in opdracht van provincie Noord-Holland tot juni 2025 vaarwegen, wegen, kunstwerken, groen, gebouwen en terreinen in de Kop van Noord-Holland. U heeft aangegeven op de hoogte te willen blijven via onze digitale nieuwsbrief. Is deze nieuwsbrief niet goed leesbaar, klik dan rechts bovenin voor de webversie. Indien u deze nieuwsbrief in de toekomst niet meer wilt ontvangen, kunt u zich via de afmeldlink die ook rechts bovenin staat afmelden.
 

Reparatie slijtlagen vlotbruggen
In de nachten van 26, 27 en 28 september 2016 voert WaakSaam werkzaamheden uit aan de slijtlaag van de Burgervlotbrug, Sint Maartensvlotbrug en vlotbrug 't Zand in de gemeente Schagen.

Op de vlotbruggen zit een slijtlaag die zorgt voor stroefheid van het dek. Door intensief gebruik zijn er kale plekken ontstaan, waardoor de slijtlaag op die plekken vervangen dient te worden. Wij voeren de werkzaamheden voor het herstellen van de slijtlaag uit in de avond en nacht omdat de bruggen overdag intensief gebruikt worden o.a. door fietsers en voetgangers. De werkzaamheden zijn per brug in één nacht gepland om de overlast voor verkeer en omgeving zo beperkt mogelijk te houden.

 
Lees meer
 
Let in het najaar op gladheid door modder op de weg!
Het najaar is voor landbouwers een periode van oogsten en hard werken, maar tegelijkertijd is dit ook een periode van mogelijke verkeersonveiligheid op de wegen rondom akkers en boerderijen. Vooral wanneer landbouwers hun oogst via de openbare weg moeten vervoeren, kunnen gevaarlijke verkeerssituaties ontstaan door grond die van landbouwvoertuigen afkomt. Houd daarom rekening met modder op de weg en met gladheid, helemaal nu het eerder donker wordt en de weersomstandigheden veranderen. Om u als weggebruiker te waarschuwen voor het gevaar van gladheid, is degene die de oogst binnenhaalt verplicht om tijdens de werkzaamheden zogenoemde modderborden te plaatsen.
 
 
Vernieuwing oeverbeschoeiing Noordhollands Kanaal
WaakSaam vernieuwt de oeverbeschoeiing op diverse locaties in het Noordhollandsch Kanaal. Medio november 2016 starten de werkzaamheden. Achtereenvolgens werken we aan de beschoeiing ter hoogte van De Stolpen, ’t Zand en de spoorbrug in Den Helder.

Nieuwe oeverbeschoeiing
De oeverbeschoeiing beschermt tegen het afkalven van de oevers. De huidige houten beschoeiing is op bepaalde plaatsen aan vervanging toe. WaakSaam verwijdert de houten oeverbeschoeiing en plaatst daarna stalen damwanden. De damwanden worden met beleid de bodem ingetrild. De machine staat op een ponton in het Noordhollandsch Kanaal zodat het verkeer niet gestremd hoeft te worden en de omgeving zo min mogelijk overlast ondervindt.
Begin november organiseren we een inloopavond over de werkzaamheden. Meer informatie over de inloopavond vindt u binnenkort op de website van WaakSaam. Direct omwonenden ontvangen een schriftelijke uitnodiging voor de bijeenkomst.
 
 

Terugblik op de maaiwerkzaamheden van afgelopen jaar
WaakSaam voert dagelijks onderhoudswerkzaamheden uit. Maaien is één van die werkzaamheden. Regelmatig krijgen wij vragen over ons maaibeleid. Hieronder leest u meer over de drie maairondes per jaar. Afgelopen jaar en ook komend jaar maaien we volgens dit schema. Om broedende vogels niet te verstoren en de ecologische waarde van het gebied te verhogen maaien we in het najaar pas de volledige bermen.
 
Ronde 1 in april/mei
In april en mei maanden maaien wij alleen de zichthoeken en meterstroken in de hele Kop van Noord-Holland. Zichthoeken zijn bermen in de buurt van kruisingen, die voor gevaar kunnen zorgen als de begroeiing te hoog wordt. En met meterstroken bedoelen we de eerste meter vanaf de provinciale weg. Ook deze begroeiing zorgt voor gevaar als het te hoog wordt.

Ronde 2 in juni/juli
Tijdens de tweede maaironde in juni en juli maaien wij nogmaals de zichthoeken en meterstroken.

Ronde 3 in september/oktober
In september/oktober voeren wij de zogenaamde najaarsronde uit. Tijdens deze  maaironde wordt de volledige berm gemaaid, van provinciale weg tot en met het talud van de sloot.

 
 
Vragen? Bel gratis met het servicepunt van de Provincie Noord-Holland!
Heeft u vragen of opmerkingen over onderhoud aan provinciale (vaar)wegen, bruggen of viaducten, groen of gebouwen in de Kop van Noord-Holland? Bij het Servicepunt Provincie Noord-Holland kunt u terecht met al uw vragen of opmerkingen. Dit kan telefonisch op het gratis telefoonnummer 0800 – 0200 600. Ook kunt u per email contact opnemen via servicepunt@noord-holland.nl.

Uw melding kan bijvoorbeeld gaan over onderhoud van wegen en vaarwegen, defecte openbare verlichting, groenonderhoud van bermen en groenstroken en brugbedieningen. Maar ook calamiteiten op of langs (vaar)wegen verzoeken wij u te melden. Alle vragen die betrekking hebben op onderhoud in de Kop van Noord-Holland, worden direct naar WaakSaam doorgezet. U hoeft niet na te denken of uw vraag voor WaakSaam of een andere beheerder is, de provincie Noord-Holland maakt deze selectie voor u en zorgt dat u op korte termijn een reactie op uw vraag ontvangt. 
 
 
Aanmelden nieuwsbrief of meer informatie over onze werkzaamheden?
Krijgt u deze nieuwsbrief doorgestuurd? U kunt de nieuwsbrief ook rechtstreeks van ons ontvangen. Meld u aan op waaksaam.com/houd-mij-op-de-hoogte. Op onze website vindt u ook meer informatie over de werkzaamheden en kunt u nieuwsberichten teruglezen
 
 
WaakSaam
Westlanderweg 51
1775 TJ Middenmeer
  M: melding@waaksaam.com
W: www.waaksaam.com
WaakSaam voert de werkzaamheden uit in opdracht van:
Provincie Noord Holland