Nieuwsbrief WaakSaam: maart 2019

Lees online  |  Afmelden
Dura Vermeer
 
Nieuwsbrief WaakSaam: maart 2019
Beste lezer,
 
Deze nieuwsbrief is een uitgave van gebiedsaannemer WaakSaam. WaakSaam beheert en onderhoudt in opdracht van provincie Noord-Holland wegen, vaarwegen, bruggen, groen, gebouwen en terreinen in de Kop van Noord-Holland tot juni 2025. U heeft aangegeven op de hoogte te willen blijven via onze digitale nieuwsbrief. Is deze nieuwsbrief niet goed leesbaar, klik dan rechts bovenin voor de webversie. Indien u deze nieuwsbrief in de toekomst niet meer wilt ontvangen, kunt u zich via de afmeldlink die ook rechts bovenin staat afmelden.
 

Vlotbrug 't Zand van 11 maart tot 6 april 2019 afgesloten vanwege onderhoud - Gemeente Schagen
         

In opdracht van de provincie Noord-Holland start WaakSaam op maandag 11 maart met groot onderhoud aan Vlotbrug ’t Zand (gemeente Schagen). We vernieuwen op de gehele brug de slijtlaag van het rijdek en de coating (verf) op stalen onderdelen. Ook worden de trekdraden die ervoor zorgen dat de brug kan bewegen vervangen. Om deze werkzaamheden uit te voeren is het noodzakelijk de brug gedeeltelijk te demonteren. De drijvende delen (de pontons inclusief het dek) worden uit het water gehaald en bij een schildersbedrijf behandeld. De overige onderdelen worden op locatie in onderhoud genomen.


foto: www.tzand.info

Planning
WaakSaam werkt op werkdagen van maandag 11 maart 07.00 uur tot en met vrijdag 5 april 17.00 uur.
 
Omleiding voor gemotoriseerd verkeer
Zonder pontons is de brug niet bruikbaar voor het verkeer. Vlotbrug ’t Zand, gelegen in de Keinsmerweg, is gedurende de werkzaamheden afgesloten. Gemotoriseerd verkeer volgt een omleidingsroute via de Stolperbasculebrug.
Klik op deze link voor de omleidingsroute.

Veerpont voor (brom-)fietsers en voetgangers 
(Brom-) fietsers en voetgangers kunnen vanaf 11 maart gebruik maken van een veerpont die vanaf de noodsteigers vaart. De eerste afvaart van de pont op weekdagen is op verzoek van omwonenden vervroegd.

De vaartijden van de pont zijn:
  • maandag tot en met vrijdag van 6.00 tot 21.30 uur
  • zaterdag van 6.30 uur tot 22.30 uur
  • zondag van 9.00 uur tot 21.00 uur
Lichte hinder voor de scheepvaart
Het Noordhollandsch Kanaal wordt niet gestremd tijdens de werkzaamheden. Tijdens de demontage en montage van de pontons (op 11 maart en op 5 april) moet de scheepvaart rekening houden met maximaal 30 minuten oponthoud.

 
 


 

Avondafsluiting Schagerweg (N248) op 11 maart 2019 - Gemeente Hollands Kroon

WaakSaam werkt op 11 maart aan de Schagerweg (N248) tussen Wieringerwerf en Middenmeer. Ter hoogte van hectometerpaal 20,09 en 21,82 is een kuil in de weg ontstaan. Ter voorbereiding van de reparatie van de kuilen voeren wij asfaltboringen uit om de staat van het wegdek te kunnen bepalen.
 
Om deze asfaltboringen uit te kunnen voeren is het noodzakelijk de Schagerweg (N248) af te sluiten voor gemotoriseerd verkeer tussen Wieringerwerf (ter hoogte van de N240) en Middenmeer.

Planning
De afsluiting geldt van maandag 11 maart 21.00 uur tot en met dinsdag 12 maart 00.30 uur.
 
(Brom-) fietsers
(Brom)fietsers kunnen de gebruikelijke route over het fietspad volgen en ondervinden geen hinder van de werkzaamheden.
 
Omleidingsroute voor gemotoriseerd verkeer
Doorgaand autoverkeer richting Slootdorp en de N240 volgt tijdens de afsluiting van de Schagerweg (N248) een omleidingsroute over de Zuiderzeeweg en de N240. Klik op deze link voor de omleidingsroute.
 
Doorgang voor bestemmingsverkeer, hulpdiensten en openbaar vervoer
Direct aanwonenden, nood- en hulpdiensten en het openbaarvervoer worden langs de werkzaamheden geleid door verkeersregelaars.

 
 
 
Werkzaamheden Burgemeester Visserbrug N250 van 4 tot en met 7 april 2019 - Gemeente Den Helder

Van donderdag 4 april tot en met zondag 7 april 2019 voert WaakSaam in opdracht van de provincie Noord-Holland werkzaamheden uit aan de Burgemeester Visserbrug, gelegen in de provinciale weg N250 in Den Helder. Dit heeft gevolgen voor het verkeer en de scheepvaart.
 
Detailonderzoek en onderhoud
WaakSaam heeft in december 2017 uitgebreid onderzoek uitgevoerd aan de Burgemeester Visserbrug. Hieruit is gebleken dat enkele onderdelen van de brug vervangen dienen te worden om de brug weer soepel te laten functioneren. De verkeersveiligheid is bij dit mankement niet in het geding.
Wij hebben het voornemen om in het najaar van 2019 de definitieve reparatie uit te voeren.Ter voorbereiding is een detailonderzoek nodig om de maten van de nieuwe onderdelen te bepalen. Ook voert WaakSaam onderhoud uit aan de oplegpunten van klep van de brug. Dit kan voor direct omwonenden enige geluidshinder met zich meebrengen.
 
Bereikbaarheid wegverkeer
Tijdens de werkzaamheden is de N250 ter hoogte van de Burgemeester Visserbrug afgesloten voor al het verkeer. De omleidingsroute voor doorgaand verkeer loopt via de Ravelijnweg, de Middenweg en de Kanaalweg. Klik op deze link voor de omleidingsroute.
De woningen van direct omwonenden van de Burgemeester Visserbrug blijven bereikbaar via de N250 aan de noord of de zuidzijde van de brug. Verkeersregelaars verlenen doorgang aan bestemmingsverkeer.


Scheepvaarthinder
De scheepvaartroute van en naar de Industriehaven is gestremd van 4 tot en met 7 april.
 
Planning
WaakSaam werkt aan de Burgemeester Visserbrug van donderdag 4 april 09.30 uur tot zondag 7 april 20.00 uur.

 
Adres kantoor WaakSaam
Het kantoor van WaakSaam is gevestigd aan de Vredenburghweg 2, 1461 GT in Zuidoostbeemster (op de eerste etage).
 
Vragen? Bel gratis met het servicepunt van de Provincie Noord-Holland!

Heeft u vragen of opmerkingen over onderhoud aan provinciale (vaar)wegen, bruggen of viaducten, groen of gebouwen in de Kop van Noord-Holland? Bij het Servicepunt Provincie Noord-Holland kunt u terecht met al uw vragen of opmerkingen. Dit kan telefonisch via het gratis telefoonnummer 0800 – 0200 600. Ook kunt u per e-mail contact opnemen via servicepunt@noord-holland.nl.
 
Uw melding kan bijvoorbeeld gaan over het onderhoud van wegen en vaarwegen, defecte openbare verlichting, groenonderhoud van bermen en groenstroken of brugbedieningen. Maar ook calamiteiten op of langs (vaar)wegen verzoeken wij u te melden. Alle vragen die betrekking hebben op onderhoud in de Kop van Noord-Holland, worden direct naar WaakSaam doorgezet. U hoeft niet na te denken of uw vraag voor WaakSaam of een andere beheerder is, de provincie Noord-Holland maakt deze selectie voor u en zorgt dat u op korte termijn een reactie op uw vraag ontvangt. 
 
 
Aanmelden nieuwsbrief of meer informatie over onze werkzaamheden?
Krijgt u deze nieuwsbrief doorgestuurd? U kunt de nieuwsbrief ook rechtstreeks van ons ontvangen. Meld u aan op waaksaam.com/houd-mij-op-de-hoogte. Op onze website vindt u ook meer informatie over de werkzaamheden en kunt u nieuwsberichten teruglezen
 
 
WaakSaam
Vredenburghweg 2
1461 GT Zuidoostbeemster
  M: melding@waaksaam.com
W: www.waaksaam.com
WaakSaam voert de werkzaamheden uit in opdracht van:
Provincie Noord Holland