Nieuwsbrief WaakSaam: juli 2017

Lees online  |  Afmelden
Dura Vermeer
 
Nieuwsbrief WaakSaam: juli 2017
Beste lezer,
 
Deze nieuwsbrief is een uitgave van aannemerscombinatie WaakSaam. WaakSaam beheert en onderhoudt in opdracht van provincie Noord-Holland wegen, vaarwegen, bruggen, groen, gebouwen en terreinen in de Kop van Noord-Holland tot juni 2025. U heeft aangegeven op de hoogte te willen blijven via onze digitale nieuwsbrief. Is deze nieuwsbrief niet goed leesbaar, klik dan rechts bovenin voor de webversie. Indien u deze nieuwsbrief in de toekomst niet meer wilt ontvangen, kunt u zich via de afmeldlink die ook rechts bovenin staat afmelden.
 

Renovatie bruggen kanaal Omval Kolhorn
(gemeente Hollands Kroon) 

WaakSaam renoveert in opdracht van de provincie Noord-Holland zes betonnen bruggen in de gemeente Hollands Kroon. Inmiddels is de renovatie van de Mientbrug en de Westerbrug afgerond. De landhoofden (de steunpunten van het brugdek op de oever) zijn gerenoveerd. Door het vernieuwen van het brugdek en het plaatsen van rankere leuningen hebben de bruggen een metamorfose ondergaan en is een bredere rijbaan voor het verkeer gerealiseerd. 
 
 

   De oude Mientbrug


De gerenoveerde Mientbrug

Momenteel zijn we aan het werk aan de Scheidersbrug en de Bomerbrug.
Tijdens de werkzaamheden wordt het verkeer omgeleid over de naastgelegen bruggen. Klik voor  de omleidingsroute Scheidersbrug en voor de omleidingsroute Bomerbrug.

Het wegverkeer en de scheepvaart moet rekening houden met de volgende stremmingen:
Stremming wegverkeer
Afsluiting Scheidersbrug: heden tot 3 oktober 2017
Afsluiting Bomerbrug: heden tot 20 november 2017

Stremming scheepvaart
Tijdens het slopen van het brugdek en het inhijsen van de liggers is de doorvaart gestremd bij de Bomerbrug van 5 september tot en met 7 september en op 28 september van 6.00 tot 12.00 uur. Klik voor de omvaarroute voor recreatievaart.

De renovatie van de Braakbrug start in oktober en de renovatie van de Leierbrug start in november.

Op de website van WaakSaam kunt u een presentatie van de bouwmethode van de bruggen bekijken.


 
 

Vernieuwen oeverbeschoeiing St. Maartensvlotbrug en 't Zand (gemeente Schagen)
 
WaakSaam vernieuwt de oeverbeschoeiing op diverse locaties langs het Noordhollandsch Kanaal. De oeverbeschoeiing beschermt tegen het afbrokkelen en wegspoelen van de oevers. Daar waar de huidige houten beschoeiing aan vervanging toe is verwijderen we deze en plaatsen we stalen damwanden. 
De werkzaamheden worden zoveel mogelijk vanaf het water uitgevoerd, zodat het verkeer niet gestremd wordt en de omwonenden zo min mogelijk overlast ondervinden. Naast de werkschuit is er voldoende ruimte (circa 20 meter) in het kanaal voor passerende schepen.


 
WaakSaam is momenteel aan het werk in gebied met weinig omwonenden in Sint Maartensvlotbrug. De werkzaamheden zijn in juni gestart en worden eind oktober afgerond.
Vanaf 28 augustus tot eind december 2017 werken we aan de oeverbeschoeiing langs de Oude Rijksweg in ’t Zand. Omdat we in de nabijheid van woningen in ’t Zand werken gaan wij extra zorgvuldig te werk om schade aan bebouwing voorkomen. Een gespecialiseerd bedrijf maakt voor de start van de werkzaamheden een bouwkundige opname van de woningen langs het werkgebied aan beide zijden van het kanaal. Tijdens het plaatsen van de damwanden houden we met trillingsmeters in de gaten of de trillingen binnen veilige normen blijven. Omwonenden van ‘t Zand zijn tijdens een bewonersavond geïnformeerd. 

 
 
 
 

Maak kennis met onze schouwer Joost Mollé
WaakSaam verzorgt voor de provincie Noord-Holland het beheer en onderhoud in de Kop van Noord-Holland. Het gaat om alle provinciale wegen, vaarwegen, groen, bruggen, sluizen, pontveer Westeinde en bedieningsgebouwen. Het gebied loopt van Texel tot de denkbeeldige lijn Heerhugowaard/Medemblik. Dat is een groot gebied en vanachter een bureau kun je de situatie niet overzien. Onze schouwer Joost Mollé fungeert daarom als de ogen en oren van ons bedrijf.


Joost schouwt het hele areaal minimaal drie maal per week. Dat wil zeggen dat hij regelmatig200 km per dag rijdt via vastgestelde routes om alle wegen, vaarwegen en gebouwen van de provincie te schouwen. Hij let speciaal op veiligheidsrisico’s. Zitten er bijvoorbeeld gaten of scheuren in de weg, is een agrariër vergeten modder van de weg te halen, staan er verkeersborden scheef, drijft er een balk in het water die de vaarweg kan belemmeren? Joost ziet het en zorgt dat het verholpen wordt. Als er reclameborden langs de provinciale weg staan haalt hij deze weg. De provincie geeft namelijk geen toestemming voor het plaatsen van reclame-uitingen langs de weg, omdat dit de aandacht van de weggebruiker kan afleiden.
Bij calamiteiten langs de weg - zoals een ongeval - komt onze schouwer direct in actie. Joost zegt dat dit onderdeel van zijn werk het interessantst is: “Als de weginspecteur van de provincie heeft bepaald dat het voorval een calamiteit is, dan treed ik op als incident coördinator. Ik heb de regie in handen en zie direct resultaat van mijn werk. Ik zorg ervoor dat het incident met zo min mogelijk hinder voor het verkeer wordt opgelost”. Joost werkt van 07.00 tot 17.00 uur. Buiten de reguliere werktijden wordt de coördinatie door ons incidenten meldpunt opgepakt. “Ik geniet van mijn verantwoordelijke functie omdat ik een positief verschil kan maken voor de weggebruiker en de omgeving en de vrijheid heb om mijn dag zelf in te delen.”
Als u Joost Mollé tegen komt dan kunt u hem natuurlijk aanspreken. Als onze schouwer niet in de buurt is kunt u uw vraag stellen via het servicepunt van de provincie Noord-Holland: servicepunt@noord-holland.nl of 0800 0200600.
 

 
 
Onderhoud Boermansweg en Zijperdijkviaduct (gemeente Hollands Kroon)

Vanaf 17 juli voert WaakSaam onderhoudswerkzaamheden uit aan het tunneltje in de Boermansweg onder de Anna Paulownaweg – N249 en aan het Zijperdijkviaduct over de Anna Paulownaweg in Anna Paulowna, gemeente Hollands Kroon. In het tunneltje in de Boermansweg repareert WaakSaam de stalen randen op de schampkant. Daarna wordt het Zijperdijkviaduct aangepakt met een nieuwe slijtlaag voor het rijdek en een aantal staalreparaties.


 Zijperdijkviaduct

Omleiding voor al het verkeer
Tijdens de werkzaamheden is eerst de Boermansweg ter hoogte van de tunnel en daarna de Zijperdijk ter hoogte van het viaduct afgesloten voor al het verkeer. Dagelijks na 17.00 uur is de weg weer open. De woningen en percelen langs de Boermansweg / Zijperdijk blijven te allen tijde bereikbaar. Hier vindt u de omleidingsroute voor de Boermansweg en de omleidingsroute voor het Zijperdijkviaduct.

Planning
WaakSaam werkt van maandag tot en met vrijdag van 7.00 uur tot 17.00 uur. Dagelijks na 17.00 uur en in het weekend wordt de weg opengesteld voor het verkeer.

De werkzaamheden in het tunneltje Boermansweg duren drie dagen langer dan gepland. Dat wil zeggen dat de Boermansweg ook afgesloten is van maandag 24 tot en met woensdag 26 juli 17.00 uur.

Boermansweg afgesloten
Van maandag 17 juli 07.00 uur tot en met woensdag 26 juli 17.00 uur

Zijperdijkviaduct afgesloten
Van maandag 31 juli 07.00 uur tot en met vrijdag 4 augustus 17.00 uur

 
Vragen? Neem contact op met het servicepunt van de provincie Noord-Holland
Heeft u vragen of opmerkingen over onderhoud aan provinciale (vaar)wegen, bruggen of viaducten, groen of gebouwen in de Kop van Noord-Holland? Bij het Servicepunt provincie Noord-Holland kunt u terecht met al uw vragen of opmerkingen. Dit kan telefonisch op het gratis telefoonnummer 0800 – 0200 600. Ook kunt u per email contact opnemen via servicepunt@noord-holland.nl.

Uw melding kan bijvoorbeeld gaan over het onderhoud van wegen en vaarwegen, defecte openbare verlichting, groenonderhoud van bermen en groenstroken of brugbedieningen. Maar ook calamiteiten op of langs (vaar)wegen verzoeken wij u te melden. Alle vragen die betrekking hebben op onderhoud in de Kop van Noord-Holland, worden direct naar WaakSaam doorgezet. U hoeft niet na te denken of uw vraag voor WaakSaam of een andere beheerder is, de provincie Noord-Holland maakt deze selectie voor u en zorgt dat u op korte termijn een reactie op uw vraag ontvangt. 
 
 
Aanmelden nieuwsbrief of meer informatie over onze werkzaamheden?
Krijgt u deze nieuwsbrief doorgestuurd? U kunt de nieuwsbrief ook rechtstreeks van ons ontvangen. Meld u aan op waaksaam.com/houd-mij-op-de-hoogte. Op onze website vindt u ook meer informatie over de werkzaamheden en kunt u nieuwsberichten teruglezen
 
 
WaakSaam
Westlanderweg 51
1775 TJ Middenmeer
  M: melding@waaksaam.com
W: www.waaksaam.com
WaakSaam voert de werkzaamheden uit in opdracht van:
Provincie Noord Holland