Nieuwsbrief WaakSaam: maart 2017

Lees online  |  Afmelden
Dura Vermeer
 
Nieuwsbrief WaakSaam: maart 2017
Beste lezer,
 
Deze nieuwsbrief is een uitgave van beheer- en onderhoudsbedrijf WaakSaam. WaakSaam beheert en onderhoudt in opdracht van provincie Noord-Holland wegen, vaarwegen, bruggen, groen, gebouwen en terreinen in de Kop van Noord-Holland tot juni 2025. U heeft aangegeven op de hoogte te willen blijven via onze digitale nieuwsbrief. Is deze nieuwsbrief niet goed leesbaar, klik dan rechts bovenin voor de webversie. Indien u deze nieuwsbrief in de toekomst niet meer wilt ontvangen, kunt u zich via de afmeldlink die ook rechts bovenin staat afmelden.
 

Renovatie bruggen kanaal Omval Kolhorn
(gemeente Hollands Kroon) 

WaakSaam renoveert in 2017 en 2018 zes betonnen bruggen in de gemeente Hollands Kroon. Het betreft de Westerbrug, de Mientbrug, Scheidersbrug, Bomerbrug, Braakbrug en de Leierbrug over het kanaal Omval Kolhorn. Het brugdek wordt per brug volledig vervangen. De landhoofden (de steunpunten van het brugdek op de oever) blijven staan en worden gerenoveerd.
Op de website van WaakSaam kunt u een presentatie van de bouwmethode van de bruggen bekijken.
 

De Mientbrug en de Westerbrug zijn het eerst aan de beurt. De sloop van de brugdekken van deze twee bruggen is half maart 2017 uitgevoerd. Per brug duurde het slopen van het brugdek ongeveer drie dagen. Onder de brug plaatste WaakSaam een eiland van dekschuiten om te voorkomen dat puin in het water kon vallen.In de volgende fase renoveren we de betonnen landhoofden van de Mient- en de Westerbrug van onder tot boven en er worden nieuwe brugdekken gebouwd. Op 12 en 26 april plaatst WaakSaam de nieuwe liggers als basis voor het brugdek. Daarna werkt WaakSaam aan de afwerking van het brugdek en de weg. Naar verwachting kan het wegverkeer op 12 juni weer over de Westerbrug en op 19 juni weer over de Mientbrug rijden.

Ter plaatse van de Westerbrug, de Mientbrug en de Bomerbrug is de bestaande oeverbeschoeiing vernieuwd waarbij de houten damwanden werden vervangen door stalen damwanden. De komende weken werken we aan de afwerking van de oeverbeschoeiing.
 
 
 

Stremmingen
Tijdens de werkzaamheden wordt het verkeer omgeleid over de naastgelegen bruggen. Klik op de link voor de omleidingsroutes voor de Westerbrug en de Mientbrug. Voor wegverkeer en scheepvaart gelden de volgende stremmingen:


Wegverkeer: stremming Westerbrug en Mientbrug

Afsluiting Westerbrug: heden tot 12 juni 2017
Afsluiting Mientbrug: heden tot 19 juni 2017

Scheepvaart: stremming tijdens het inhijsen van de liggers van de brug Doorvaart bij Westerbrug gestremd: 12 april, 06.00 – 12.00 uur 
Doorvaart bij Mientbrug gestremd: 26 april, 06.00 – 12.00 uur

De planning van de overige vier
bruggen is nog niet definitief vastgesteld. Wij houden u op de hoogte van de planning via deze nieuwsbrief en de website van WaakSaam 
 
 


 

Groot onderhoud Pontweg (N501) op Texel

WaakSaam is op 20 maart 2017 gestart met het groot onderhoud aan de Pontweg (provinciale weg N501) op Texel. Het asfalt op de Pontweg is aan onderhoud toe. WaakSaam repareert de slechte stukken en vernieuwt de deklaag op de Pontweg tussen de Amaliaweg en de Emmalaan.Omleiding voor gemotoriseerd verkeer
De Pontweg is in verband met deze werkzaamheden afgesloten voor gemotoriseerd verkeer tussen de Amaliaweg en de Emmalaan van maandag 20 maart 07.00 uur tot vrijdag 31 maart 16:00 uur. Doorgaand verkeer vanaf de veerpont richting Den Burg, kan omrijden via de Amaliaweg-Hoornderweg. Het verkeer vanaf Den Burg naar de veerpont rijdt om via de Hoornderweg-Watermolenweg-Molwerk. Verkeer tussen Oudeschild en de veerpont zal via Den Burg moeten rijden.
Klik hier voor een kaart met de omleidingsroutes.

Uitsluitend bestemmingsverkeer wordt via het fietspad toegelaten tot het werkvak.

(Brom)fietsers en voetgangers
Voor (brom)fietsers en voetgangers geldt geen omleiding, het fietspad aan beide zijden van de Pontweg blijft open.

Openbaar vervoer
Tijdens de werkzaamheden vervallen vier haltes van Connexxion die binnen het werkgebied op de Pontweg liggen. Dit zijn de haltes Amaliaweg, Redoute, Zuidhaffel en Leemkuil.


Oefening hulpdiensten op de Pontweg
Om de vakbekwaamheid van de hulpdiensten op peil te houden heeft het brandweerkorps op Texel samen met ambulancemedewerkers op 20 maart een grote oefening gehouden op het afgesloten gedeelte van de Pontweg. Dit gebeurde uiteraard in overleg met WaakSaam en de provincie Noord-Holland. De oefening stond in het teken van veilig werken, waarbij voor een veilige plek voor hulpverleners, slachtoffers en overig verkeer gezorgd moest worden.

Tijdens de oefening werd gesimuleerd dat twee auto’s met elkaar in botsing kwamen. Met als gevolg dat een van
 de auto’s door de klap het talud in rolde, een inzittende uit de auto werd geslingerd, een bus met schoolkinderen een noodstop moest maken en er brand ontstond door een aanrijding. Aan de oefening dedenTexelse lotus slachtoffers mee, wat de situatie nog realistischer maakte. De Brandweer en WaakSaam hebben de intentie om deze vorm van samenwerken in de toekomst voortzetten, daar waar de werkzaamheden in de Kop van Noord-Holland het toelaten.
 
 
 
 

Onderhoud Stolperbasculebrug (gemeente Schagen)

Het onderhoud aan de Stolperbasculebrug in de provinciale weg N248 is begin maart succesvol verlopen. Een van de lagers van de brug is vervangen, wat betekent dat het brugdek weer soepel open en dicht kan. Ook is de slijtlaag (de stroeve beschermlaag van het brugdek) vernieuwd. Om de risico’s van slechte weersomstandigheden uit te sluiten werd er gewerkt met een tent over het brugdek en verwarming op pontons onder de brug. De brug was ongeveer een dag eerder dan gepland weer open voor het verkeer. 

 
 
Drie maairondes per  jaar in de Kop van Noord-Holland

WaakSaam voert dagelijks onderhoudswerkzaamheden uit. Maaien is één van die werkzaamheden. Zoals elk jaar maaien we in drie rondes.

Ronde 1 in april/mei
In april en mei maanden maaien wij alleen de zichthoeken en meterstroken in de hele Kop van Noord-Holland. Zichthoeken zijn bermen in de buurt van kruisingen, die voor gevaar kunnen zorgen als de begroeiing te hoog wordt. En met meterstroken bedoelen we de eerste meter vanaf de provinciale weg. Ook deze begroeiing zorgt voor gevaar als het te hoog wordt.
Ronde 2 in juni/juli
Tijdens de tweede maaironde in juni en juli maaien wij nogmaals de zichthoeken en meterstroken.
Ronde 3 in september/oktober
Om broedende vogels niet te verstoren en de ecologische waarde van het gebied te verhogen maaien we pas in september/oktober de volledige bermen van provinciale weg tot en met het talud van de sloot.

 

 
Vragen? Bel gratis met het servicepunt van de Provincie Noord-Holland!
Heeft u vragen of opmerkingen over onderhoud aan provinciale (vaar)wegen, bruggen of viaducten, groen of gebouwen in de Kop van Noord-Holland? Bij het Servicepunt Provincie Noord-Holland kunt u terecht met al uw vragen of opmerkingen. Dit kan telefonisch op het gratis telefoonnummer 0800 – 0200 600. Ook kunt u per email contact opnemen via servicepunt@noord-holland.nl.

Uw melding kan bijvoorbeeld gaan over het onderhoud van wegen en vaarwegen, defecte openbare verlichting, groenonderhoud van bermen en groenstroken of brugbedieningen. Maar ook calamiteiten op of langs (vaar)wegen verzoeken wij u te melden. Alle vragen die betrekking hebben op onderhoud in de Kop van Noord-Holland, worden direct naar WaakSaam doorgezet. U hoeft niet na te denken of uw vraag voor WaakSaam of een andere beheerder is, de provincie Noord-Holland maakt deze selectie voor u en zorgt dat u op korte termijn een reactie op uw vraag ontvangt. 
 
 
Aanmelden nieuwsbrief of meer informatie over onze werkzaamheden?
Krijgt u deze nieuwsbrief doorgestuurd? U kunt de nieuwsbrief ook rechtstreeks van ons ontvangen. Meld u aan op waaksaam.com/houd-mij-op-de-hoogte. Op onze website vindt u ook meer informatie over de werkzaamheden en kunt u nieuwsberichten teruglezen
 
 
WaakSaam
Westlanderweg 51
1775 TJ Middenmeer
  M: melding@waaksaam.com
W: www.waaksaam.com
WaakSaam voert de werkzaamheden uit in opdracht van:
Provincie Noord Holland