Nieuwsbrief WaakSaam: juli 2019

Lees online  |  Afmelden
Dura Vermeer
 
Nieuwsbrief WaakSaam: juli 2019
Beste lezer,
 
Deze nieuwsbrief is een uitgave van gebiedsaannemer WaakSaam. WaakSaam beheert en onderhoudt in opdracht van de provincie Noord-Holland wegen, vaarwegen, bruggen, sluizen, groen, gebouwen en terreinen in de Kop van Noord-Holland tot juni 2025. Is deze nieuwsbrief niet goed leesbaar, klik dan rechts bovenin voor de webversie. 
 

Onderhoud Waardbrug en Schagerbrug
De Schagerbrug en de Waardbrug in de provinciale weg N248 in gemeente Hollands Kroon zijn weer toe aan een onderhoudsbeurt. Het gaat onder meer om een nieuwe slijtlaag op de brugdekken, schilderwerk en het repareren van dekplanken op de Waardbrug. Het werk start bij de Schagerbrug en duurt in zijn geheel van 2 tot en met 18 september 2019. Dit heeft gevolgen voor gemotoriseerd vervoer.
WaakSaam voert het werk uit in opdracht van de provincie Noord-Holland.
 
Planning

  • Schagerbrug: van maandag 2 september tot en met vrijdag 6 september.
  • In het weekend van 7 en 8 september wordt niet gewerkt en is de N248 open voor al het verkeer.
  • Waardbrug: van maandag 9 september tot en met woensdag 18 september.
  • WaakSaam werkt op werkdagen van 8.00 tot 17.00 uur.
  • De voortgang is afhankelijk van het weer. Daarom wordt mogelijk ook in het weekend van 17-18 september gewerkt. 

Hinder voor wegverkeer
Tijdens de werkzaamheden is het nodig om de N248 ter hoogte van – achtereenvolgens - de Schagerbrug en Waardbrug af te sluiten voor gemotoriseerd verkeer. Het verkeer wordt omgeleid via de N242 en N241. Houdt rekening met extra reistijd.
In de avonduren en het weekend van 17-18 september blijft de brug gesloten voor gemotoriseerd verkeer, onder meer omdat de slijtlaag moet uitharden.


Fietsers en voetgangers kunnen gebruik blijven maken van het fietspad op de Schagerbrug en de Waardbrug.
Alle woningen blijven bereikbaar via één zijde van de betreffende brug.
Aanwonenden worden voor de start van de werkzaamheden per brief geïnformeerd.

Klik hier voor de omleidingsroute Schagerbrug.
Klik hier voor de omleidingsroute Waardbrug.

Hinder voor de scheepvaart
Voor de scheepvaart is de route via de Schagerbrug en daarna de Waardbrug afgesloten, met uitzondering van één doorvaartperiode, dagelijks tussen 7.00 en 8.00 uur ’s morgens. Onder de gesloten brug is wel doorvaart mogelijk.
Klik hier voor de omvaarroute recreatievaart bij afsluiting van de Waardbrug.


Waardbrug


 
 
 

Special: Water!
 

Het is tropisch warm in de Kop van Noord-Holland en dat betekent: pootje baden en zwemmen om af te koelen. Daarom hebben we in deze nieuwsbrief speciale aandacht voor water met onder meer de leukste plekken waar je veilig kan zwemmen.

Tips: zwemmen in de Kop
De Kop van Noord-Holland heeft vele mooie badplaatsen aan de kust. Maar houd je meer van zoet water, ook dan zijn er veel mooie plekken om een duik te nemen. Je kan onder meer in Schagen terecht bij strand De Wiel en in Anna Paulowna spring je de Hooge Oude Veer in voor een plons. In het noorden richting Hippolytushoef is er het Lutjestrand in het Amstelmeer - een gesloten zeearm tussen de Waddenzee, het voormalige eiland Wieringen, de Wieringermeer en de Anna Paulownapolder. Kijk op www.zwemwater.nl voor alle veilige schone zwemwaterlocaties. Op download de app.

foto: Provincie Noord-Holland

Niet zwemmen in het kanaal

Kanalen zijn vaarwegen en daardoor – helaas - geen geschikte plekken om te zwemmen. Vanwege de scheepvaart is het er erg gevaarlijk (en verboden) om te zwemmen in kanalen. Grote schepen verplaatsen tonnen water, wat minuten nadat een schip is gepasseerd nog een zuigende werking kan hebben. Daarnaast is het voor een schipper van een groot schip bijna onmogelijk om zwemmers te zien. Voor meer informatie hierover zie: zwemmen in kanalen

Van een brug springen is gevaarlijk
Springen van een brug is gevaarlijk en daarom verboden, net als springen van een (brug)huisje. Maar wat is er nu zo gevaarlijk aan? Ten eerste is het moeilijk te zien wat er onder water ligt. Als je vanaf hoogte springt en bijvoorbeeld op een fiets terechtkomt is dat een harde klap. Maar je kunt bijvoorbeeld ook uitglijden of op een boot terechtkomen. Wist je dat de boete voor brugspringen 140 euro kost? Klik hier voor meer informatie over springen van bruggen.

De vaarwegen op orde houden
Ook op de vaarwegen is WaakSaam in opdracht van de provincie actief bezig met onderhoud. Wat doen we zoal aan onderhoud op en langs de vaarwegen?
Onze schouwer inspecteert de vaarwegen binnen ons areaal vanaf het water en vanaf de weg om te controleren of zich geen risico’s voordoen op of langs de vaarwegen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een boom die op het punt staat in het water te vallen of obstakels in het water. Waar nodig komt onze werkploeg in actie.

Wij zorgen er ook voor dat de vaarwegbebording en de hectometerborden langs de vaarweg zichtbaar blijven tussen de rietkragen. In de winterperiode doen we aan ijsbestrijding: als het vriest zorgen we er met zogenaamde ijsmixers bij de vlotbruggen voor dat de bruggen kunnen blijven draaien als er ijsvorming ontstaat. Verder hoort het schoonmaken van de bruggen bij ons werk.

Noordhollandsch Kanaal bestaat 200 jaar

De vaarroute van 80 km, die van Amsterdam via Purmerend en Alkmaar naar Den Helder liep, maakte Amsterdam in 1800 weer toegankelijk voor handelsschepen en de marine. Het Noordhollandsch Kanaal werd een nieuwe verkeersader in Nederland en bestaat nu 200 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum is er een speciale tentoonstelling een jaar lang te zien in drie steden langs het kanaal. De tentoonstelling start in Purmerend, daarna volgen Alkmaar en Den Helder.

 
 
 
 

WaakSaam koelt bruggen
 

Het tropische weer heeft ook effect op diverse bruggen in de Kop. Door de hoge temperaturen kan het staal van de beweegbare bruggen uitzetten. Het gevolg kan zijn dat de klep van de brug niet meer open of niet meer dicht kan. Om dit te voorkomen koelt WaakSaam een aantal bruggen uit voorzorg.

De Schagerbrug, de Waardbrug en de Twee Zwanenbrug worden preventief met water gekoeld. De waterpompen staan overdag aan zo lang het warm weer is. 
Op de Alkmaarse Brug zijn speciale sensoren geplaatst waarmee op afstand goed in de gaten gehouden wordt in welke mate het staal uitzet. Op het moment dat het nodig is komt er een waterwagen om de brug te koelen. 

 
 
 
Adres kantoor WaakSaam
Het kantoor van WaakSaam is gevestigd aan de Vredenburghweg 2, 1461 GT in Zuidoostbeemster (op de eerste etage).
 
Vragen? Bel gratis met het servicepunt van de Provincie Noord-Holland!

Heeft u vragen of opmerkingen over onderhoud aan provinciale (vaar)wegen, bruggen of viaducten, groen of gebouwen in de Kop van Noord-Holland? Bij het Servicepunt Provincie Noord-Holland kunt u terecht met al uw vragen of opmerkingen. Dit kan telefonisch via het gratis telefoonnummer 0800 – 0200 600. Ook kunt u per e-mail contact opnemen via servicepunt@noord-holland.nl.
 
Uw melding kan bijvoorbeeld gaan over het onderhoud van wegen en vaarwegen, defecte openbare verlichting, groenonderhoud van bermen en groenstroken of brugbedieningen. Maar ook calamiteiten op of langs (vaar)wegen verzoeken wij u te melden. Alle vragen die betrekking hebben op onderhoud in de Kop van Noord-Holland, worden direct naar WaakSaam doorgezet. U hoeft niet na te denken of uw vraag voor WaakSaam of een andere beheerder is, de provincie Noord-Holland maakt deze selectie voor u en zorgt dat u op korte termijn een reactie op uw vraag ontvangt. 
 
 

Aanmelden of afmelden nieuwsbrief of meer informatie over onze werkzaamheden?
Krijgt u deze nieuwsbrief doorgestuurd? U kunt de nieuwsbrief ook rechtstreeks van ons ontvangen. Meld u aan op waaksaam.com/houd-mij-op-de-hoogte. Op onze website www.waaksaam.com vindt u ook meer informatie over de werkzaamheden en kunt u nieuwsberichten teruglezen.

Wilt u deze nieuwsbrief niet meer ontvangen, dan kunt u zich afmelden via de afmeldlink rechts bovenin de nieuwsbrief.

 
 
WaakSaam
Vredenburghweg 2
1461 GT Zuidoostbeemster
  M: melding@waaksaam.com
W: www.waaksaam.com
WaakSaam voert de werkzaamheden uit in opdracht van:
Provincie Noord Holland