Nieuwsbrief WaakSaam: mei 2019

Lees online  |  Afmelden
Dura Vermeer
 
Nieuwsbrief WaakSaam: mei 2019
Beste lezer,
 
Deze nieuwsbrief is een uitgave van gebiedsaannemer WaakSaam. WaakSaam beheert en onderhoudt in opdracht van de provincie Noord-Holland wegen, vaarwegen, bruggen, sluizen, groen, gebouwen en terreinen in de Kop van Noord-Holland tot juni 2025. Is deze nieuwsbrief niet goed leesbaar, klik dan rechts bovenin voor de webversie. 
 

Weekendafsluiting Stolperbasculebrug (N248) voor spoedreparatie - gemeente Schagen 
          

In opdracht van de provincie Noord-Holland voert WaakSaam van vrijdag 31 mei tot uiterlijk maandag 3 juni een spoedreparatie uit aan het brugdek van de Stolperbasculebrug in de provinciale weg N248. 
Planken op het brugdek moeten worden vervangen of vastgemaakt en de slijtlaag van het brugdek wordt gerepareerd. Vanwege deze werkzaamheden is het nodig om de brug af te sluiten, gemotoriseerd verkeer wordt omgeleid. Er worden verkeersregelaars ingezet om het verkeer in goede banen te leiden.

Planning
De reparatie aan de Stolperbasculebrug moet met spoed uitgevoerd worden in verband met de verkeersveiligheid. WaakSaam werkt van vrijdag 31 mei 19.00 uur tot uiterlijk maandag 3 juni 05.00 uur. Om de werkzaamheden zo snel mogelijk af te ronden en de verkeershinder te verkleinen wordt 24 uur per dag gewerkt.

Er is gekozen voor het weekend, omdat de route via de brug op weekdagen intensief gebruikt wordt door agrariërs, ondernemers, Connexxion en beroepsvaart. Een weekendafsluiting zorgt daarom voor minder verkeershinder.

Omleiding voor gemotoriseerd verkeer
Tijdens de werkzaamheden is de Stolperbasculebrug gestremd voor gemotoriseerd verkeer. Gemotoriseerd verkeer kan omrijden via de N9 en de N249. Klik hier voor de omleidingsroute. Houd rekening met extra reistijd.

(Brom)fietsers en voetgangers
(Brom)fietsers en voetgangers kunnen tijdens de werkzaamheden gebruik blijven maken van de Stolperbasculebrug.

Openbaar vervoer
Tijdens de werkzaamheden kan buslijn 152 van Connexxion niet over de Stolperbasculebrug rijden. De bus rijdt daarom een aangepaste route, de haltes blijven wel gehandhaafd. Actuele reisinformatie staat vanaf vrijdagavond op www.connexxion.nl.

Scheepvaarthinder
Tijdens de werkzaamheden kan de brug slechts beperkt bediend worden. Voor de scheepvaart gelden deze doorvaartmomenten:

  • Vrijdag 31 mei van 19.00 tot 19.30 uur
  • Zaterdag 1 juni van 09.00 tot 09.30 uur, van 12.30 tot 13.00 uur en van 19.00 tot 19.30 uur
  • Zondag 2 juni van 20.00 tot 20.30 uur
Doorvaart onder het vaste deel van de brug is wel mogelijk (doorvaarthoogte 4.58 kanaalpeil Stolperbasculebrug). Klik hier voor de omvaarroute voor recreatievaart.


De Stolpersbasculebrug staat op de nominatie om vervangen te worden. Tot het moment dat een nieuwe brug gebouwd is onderhoudt WaakSaam de huidige brug.

 
 
 

Slingerende paden maaien - goed voor de vlinders
 

Sinus maaien
Als u in de buurt van Dirkshorn woont heeft u langs de provinciale weg N245 misschien gezien dat het gras in slingerende paden is gemaaid. Dit heet ‘sinus maaien’.
In opdracht van de provincie past WaakSaam deze sinus maaimethode toe als proef in een brede berm tussen Schagen en Dirkshorn. Door de maaipaden ontstaat meer variatie in de vegetatiehoogte, de plantenstructuur en het bloeitijdstip en dat komt insecten (zoals vlinders), vogels en zoogdieren ten goede.Maai schema WaakSaam
Het maaiwerk van de overige bermen in de Kop van Noord-Holland voeren we op de gebruikelijke manier uit:
In april en mei maaien we de zichthoeken in de buurt van kruisingen en de eerste meter vanaf de provinciale weg, zodat het zicht voor de weggebruiker goed blijft.
In juni en juli voeren we de tweede maaironde van de zichthoeken en meterstroken uit.
Tenslotte maaien we in het najaar (september/oktober) de volledige berm van de provinciale weg tot en met het talud van de sloot.
Het gemaaide gras wordt gelijk door de maaiwagen opgezogen ofwel met een aparte wagen weggehaald.


 
 

 
 
 
Adres kantoor WaakSaam
Het kantoor van WaakSaam is gevestigd aan de Vredenburghweg 2, 1461 GT in Zuidoostbeemster (op de eerste etage).
 
Vragen? Bel gratis met het servicepunt van de Provincie Noord-Holland!

Heeft u vragen of opmerkingen over onderhoud aan provinciale (vaar)wegen, bruggen of viaducten, groen of gebouwen in de Kop van Noord-Holland? Bij het Servicepunt Provincie Noord-Holland kunt u terecht met al uw vragen of opmerkingen. Dit kan telefonisch via het gratis telefoonnummer 0800 – 0200 600. Ook kunt u per e-mail contact opnemen via servicepunt@noord-holland.nl.
 
Uw melding kan bijvoorbeeld gaan over het onderhoud van wegen en vaarwegen, defecte openbare verlichting, groenonderhoud van bermen en groenstroken of brugbedieningen. Maar ook calamiteiten op of langs (vaar)wegen verzoeken wij u te melden. Alle vragen die betrekking hebben op onderhoud in de Kop van Noord-Holland, worden direct naar WaakSaam doorgezet. U hoeft niet na te denken of uw vraag voor WaakSaam of een andere beheerder is, de provincie Noord-Holland maakt deze selectie voor u en zorgt dat u op korte termijn een reactie op uw vraag ontvangt. 
 
 

Aanmelden of afmelden nieuwsbrief of meer informatie over onze werkzaamheden?
Krijgt u deze nieuwsbrief doorgestuurd? U kunt de nieuwsbrief ook rechtstreeks van ons ontvangen. Meld u aan op waaksaam.com/houd-mij-op-de-hoogte. Op onze website www.waaksaam.com vindt u ook meer informatie over de werkzaamheden en kunt u nieuwsberichten teruglezen.

Wilt u deze nieuwsbrief niet meer ontvangen, dan kunt u zich afmelden via de afmeldlink rechts bovenin de nieuwsbrief.

 
 
WaakSaam
Vredenburghweg 2
1461 GT Zuidoostbeemster
  M: melding@waaksaam.com
W: www.waaksaam.com
WaakSaam voert de werkzaamheden uit in opdracht van:
Provincie Noord Holland