Nieuwsbrief WaakSaam: september 2018

Lees online  |  Afmelden
Dura Vermeer
 
Nieuwsbrief WaakSaam: september 2018
Beste lezer,
 
Deze nieuwsbrief is een uitgave van gebiedsaannemer WaakSaam. WaakSaam beheert en onderhoudt in opdracht van provincie Noord-Holland wegen, vaarwegen, bruggen, groen, gebouwen en terreinen in de Kop van Noord-Holland tot juni 2025. U heeft aangegeven op de hoogte te willen blijven via onze digitale nieuwsbrief. Is deze nieuwsbrief niet goed leesbaar, klik dan rechts bovenin voor de webversie. Indien u deze nieuwsbrief in de toekomst niet meer wilt ontvangen, kunt u zich via de afmeldlink die ook rechts bovenin staat afmelden.
 

Laatste meters vernieuwen oeverbeschoeiing in 't Zand - gemeente Schagen
         

In 2017 heeft WaakSaam langs het Noordhollandsch Kanaal ter hoogte van de Oude Rijksweg in ’t Zand (gemeente Schagen) over circa 510 meter de houten oeverbeschoeiing vernieuwd door het plaatsen van stalen damwanden. Wij konden 37 meter damwand nog niet plaatsen, omdat er diverse nutsleidingen in de weg lagen. De leidingen zijn inmiddels verlegd. Deze week zijn we gestart met het vernieuwen van de laatste meters.

De werkzaamheden worden ook deze keer vanaf het water uitgevoerd om het verkeer en de omwonenden zo min mogelijk te hinderen. Naast de werkschuit is er voldoende ruimte in het kanaal voor passerende schepen.

Planning werkzaamheden
Deze werkzaamheden worden uitgevoerd vanaf 17 september 2018 en zijn medio november gereed.

 


 
 


 

Asfaltreparatie Schagerweg (N248) - gemeente Hollands Kroon
WaakSaam werkt op 17 oktober aan de Schagerweg (N248) tussen Middenmeer en
Lutjekolhorn. Op de Schagerweg is ter hoogte van hectometerpaal 15,7 een kuil in de weg ontstaan. In december 2017 hebben we een noodreparatie uitgevoerd. Nu de grond gestabiliseerd is kan de definitieve reparatie uitgevoerd worden. Hiervoor moet dit gedeelte van de Schagerweg (N248) tot en met de fundering verwijderd en opnieuw opgebouwd worden.

Afsluiting Schagerweg (N248) voor doorgaand verkeer
Om de reparatiewerkzaamheden uit te kunnen voeren is het noodzakelijk de Schagerweg (N248) af te sluiten voor gemotoriseerd verkeer. De afsluiting is op woensdag 17 oktober van 05.30 uur tot 18.00 uur.Omleidingsroute
Doorgaand autoverkeer volgt tijdens de afsluiting van de Schagerweg (N248) een omleidingsroute vanaf Schagen naar Middenmeer over de Groetweg en de Alkmaarseweg (N242). Vanaf Middenmeer kan men via de Alkmaarseweg (N242) en vervolgens over de Groetweg rijden.

Bestemmingsverkeer en fietsers
(Brom)fietsers kunnen de gebruikelijke route over het fietspad volgen en ondervinden geen hinder van de werkzaamheden. Uitsluitend direct aanwonenden van het afgesloten gedeelte van de Schagerweg ontvangen een ontheffing om hun woning te bereiken. Nood- en hulpdiensten worden langs de werkzaamheden begeleid door verkeersregelaars. De verkeersregelaars staan bij het kruispunt Groetweg-Waardweg, ter hoogte van de werkzaamheden en bij het kruispunt Zuiderzeeweg-Brugstraat.


 

 
 
 
 

Asfaltreparatie bij Braakbrug - gemeente Hollands Kroon
Op de Westfriesedijk in de gemeente Hollands Kroon, vlak voor en net na de Braakbrug is een asfaltreparatie nodig. WaakSaam voert deze asfaltwerkzaamheden uit op 16 en 17 oktober in opdracht van de provincie Noord-Holland. In verband met de werkzaamheden wordt het verkeer voor korte tijd omgeleid.Planning en bereikbaarheid
Tijdens het repareren van het asfalt is de Braakbrug afgesloten voor doorgaand verkeer op 16 en 17 oktober. Het verkeer (ook de buurtbus) wordt omgeleid. Klik hier voor de omleidingsroutes.

16 oktober 10.00 - 15.00 uur
Westfriesedijk ter hoogte van de Braakbrug afgesloten voor gemotoriseerd verkeer. Doorgang voor (brom-) fietsers, voetgangers en nood- en hulpdiensten.

17 oktober 07.00 - 12.00 uur
Westfriesedijk ter hoogte van de Braakbrug afgesloten voor al het verkeer
 

 
 
Najaars maaironde in de Kop van Noord-Holland

Najaars maaironde in september/oktober
WaakSaam is bezig met  de najaars maaironde in de Kop van Noord-Holland. Tijdens deze maaironde wordt de volledige berm gemaaid, van provinciale weg tot en met het talud van de sloot.

 

 
Adres kantoor WaakSaam
Het kantoor van WaakSaam is gevestigd aan de Vredenburghweg 2, 1461 GT in Zuidoostbeemster (op de eerste etage).
 
Vragen? Bel gratis met het servicepunt van de Provincie Noord-Holland!

Heeft u vragen of opmerkingen over onderhoud aan provinciale (vaar)wegen, bruggen of viaducten, groen of gebouwen in de Kop van Noord-Holland? Bij het Servicepunt Provincie Noord-Holland kunt u terecht met al uw vragen of opmerkingen. Dit kan telefonisch via het gratis telefoonnummer 0800 – 0200 600. Ook kunt u per e-mail contact opnemen via servicepunt@noord-holland.nl.
 
Uw melding kan bijvoorbeeld gaan over het onderhoud van wegen en vaarwegen, defecte openbare verlichting, groenonderhoud van bermen en groenstroken of brugbedieningen. Maar ook calamiteiten op of langs (vaar)wegen verzoeken wij u te melden. Alle vragen die betrekking hebben op onderhoud in de Kop van Noord-Holland, worden direct naar WaakSaam doorgezet. U hoeft niet na te denken of uw vraag voor WaakSaam of een andere beheerder is, de provincie Noord-Holland maakt deze selectie voor u en zorgt dat u op korte termijn een reactie op uw vraag ontvangt. 
 
 
Aanmelden nieuwsbrief of meer informatie over onze werkzaamheden?
Krijgt u deze nieuwsbrief doorgestuurd? U kunt de nieuwsbrief ook rechtstreeks van ons ontvangen. Meld u aan op waaksaam.com/houd-mij-op-de-hoogte. Op onze website vindt u ook meer informatie over de werkzaamheden en kunt u nieuwsberichten teruglezen
 
 
WaakSaam
Vredenburghweg 2
1461 GT Zuidoostbeemster
  M: melding@waaksaam.com
W: www.waaksaam.com
WaakSaam voert de werkzaamheden uit in opdracht van:
Provincie Noord Holland