Nieuwsbrief WaakSaam: mei 2018

Lees online  |  Afmelden
Dura Vermeer
 
Nieuwsbrief WaakSaam: mei 2018
Beste lezer,
 
Deze nieuwsbrief is een uitgave van gebiedsaannemer WaakSaam. WaakSaam beheert en onderhoudt in opdracht van provincie Noord-Holland wegen, vaarwegen, bruggen, groen, gebouwen en terreinen in de Kop van Noord-Holland tot juni 2025. U heeft aangegeven op de hoogte te willen blijven via onze digitale nieuwsbrief. Is deze nieuwsbrief niet goed leesbaar, klik dan rechts bovenin voor de webversie. Indien u deze nieuwsbrief in de toekomst niet meer wilt ontvangen, kunt u zich via de afmeldlink die ook rechts bovenin staat afmelden.
 

Montage Burgervlotbrug in volle gang - gemeente Schagen
       

De werkzaamheden aan de Burgervlotbrug verlopen goed en volgens planning. Vorige week zijn alle onderdelen van de westelijke zijde van de vlotbrug – vernieuwd en strak in de verf – teruggeplaatst op locatie. Momenteel werkt WaakSaam aan het afwerken van de verflaag van diverse onderdelen van de remmingwerken, zoals het wit maken van de deksels op de buispalen en de koppen van de palen. We zijn ook bezig met het monteren van de onderdelen van de oostelijke zijde van de brug.

Als volgende week alles op zijn plaats is gebracht lijkt het alsof de brug helemaal klaar is, maar WaakSaam start dan met het afstellen en testen van de brug. Dit is een bewerkelijke klus die heel zorgvuldig uitgevoerd moet worden om - als de vlotbrug straks weer in gebruik is genomen - storingen te voorkomen.

Volgens planning is de Burgervlotbrug op zondag 3 juni vanaf 17.00 uur gereed. Als het afstellen en testen sneller verloopt dan verwacht zullen wij de brug zeker eerder openstellen zodat het verkeer gebruik kan maken van de Burgervlotbrug. 
 


 

Asfaltonderhoud N249 - gemeente Hollands Kroon
Op de Lagedijk/N249 tussen de rotonde bij de Kerkweg en de rotonde bij de Lagedijk (hectometerpaal 7.2 - 8.7) is onderhoud aan het asfalt nodig. WaakSaam voert dit onderhoud uit van woensdag 6 juni 6.30 uur tot donderdag 7 juni 12.00 uur in opdracht van de provincie Noord-Holland.
 
Omleiding voor gemotoriseerd verkeer
Om dit onderhoud uit te kunnen voeren is de N249 tijdens de werkzaamheden afgesloten voor gemotoriseerd verkeer. Het verkeer volgt een omleidingsroute.
De rotondes bij de Kerkweg en de Lagedijk blijven open voor afslaand verkeer.
 
Geen hinder voor (brom-)fietsers en openbaar vervoer.
Voor (brom)fietsers en geldt geen omleiding, het fietspad langs de Lagedijk/N249 blijft open tijdens de werkzaamheden. Ook het openbaar vervoer (buslijn 416) kan de gebruikelijke route volgen.

 
 
 
 

Spoedreparatie Vlotbrug 't Zand - gemeente Schagen
WaakSaam voert in de avond en nacht van maandag 4 juni op dinsdag 5 juni een spoedreparatie uit op Vlotbrug ’t Zand. Een plaat op het dek van de brug moet dringend vervangen worden. Gelijktijdig repareert WaakSaam de slijtlaag van de brug op diverse plekken.
 
Planning
Overdag wordt de vlotbrug intensief gebruikt door het verkeer. Om de overlast voor het verkeer zoveel mogelijk te beperken wordt in de avond en nacht gewerkt. WaakSaam werkt van maandag 4 juni 21.00 uur tot dinsdag 5 juni 06.30 uur.
Als het nodig is maken we gebruik van gebruik van de reserveavond- en nacht, deze datum zal dan nader bepaald worden.

Omleiding voor gemotoriseerd verkeer
Om dit onderhoud uit te kunnen voeren is Vlotbrug ’t Zand tijdens de werkzaamheden afgesloten voor gemotoriseerd verkeer. Het verkeer volgt een omleidingsroute. Nood- en hulpdiensten worden zo nodig over de vlotbrug begeleid.
 
Voetgangers en (brom-)fietsers onder begeleiding over de brug
Voetgangers, bromfietsers en fietsers (met de fiets of bromfiets aan de hand) kunnen onder begeleiding van verkeersregelaars gebruik maken van de brug.
 
Hinder voor scheepvaart
Het Noordhollandsch Kanaal wordt niet gestremd. Wel moet de scheepvaart rekening houden met maximaal 30 minuten oponthoud.


      

 
 
Maaien in de Kop van Noord-Holland

Maaironde 1 in april/mei
In april en mei maanden maait WaakSaam de zichthoeken en meterstroken in de hele Kop van Noord-Holland. Zichthoeken zijn bermen in de buurt van kruisingen, die voor gevaar kunnen zorgen als de begroeiing te hoog wordt. En met meterstroken bedoelen we de eerste meter vanaf de provinciale weg. Ook deze begroeiing zorgt voor gevaar als het te hoog wordt.

Maaironde 2 in juni/juli
Tijdens de tweede maaironde in juni en juli maaien wij nogmaals de zichthoeken en meterstroken.

Maaironde 3 in september/oktober
In september/oktober voeren wij de najaarsronde maaironde uit. Tijdens deze maaironde wordt de volledige berm gemaaid, van provinciale weg tot en met het talud van de sloot.

 
Adres kantoor WaakSaam
Het kantoor van WaakSaam is gevestigd aan de Vredenburghweg 2, 1461 GT in Zuidoostbeemster (op de eerste etage).
 
Vragen? Bel gratis met het servicepunt van de Provincie Noord-Holland!

Heeft u vragen of opmerkingen over onderhoud aan provinciale (vaar)wegen, bruggen of viaducten, groen of gebouwen in de Kop van Noord-Holland? Bij het Servicepunt Provincie Noord-Holland kunt u terecht met al uw vragen of opmerkingen. Dit kan telefonisch via het gratis telefoonnummer 0800 – 0200 600. Ook kunt u per e-mail contact opnemen via servicepunt@noord-holland.nl.
 
Uw melding kan bijvoorbeeld gaan over het onderhoud van wegen en vaarwegen, defecte openbare verlichting, groenonderhoud van bermen en groenstroken of brugbedieningen. Maar ook calamiteiten op of langs (vaar)wegen verzoeken wij u te melden. Alle vragen die betrekking hebben op onderhoud in de Kop van Noord-Holland, worden direct naar WaakSaam doorgezet. U hoeft niet na te denken of uw vraag voor WaakSaam of een andere beheerder is, de provincie Noord-Holland maakt deze selectie voor u en zorgt dat u op korte termijn een reactie op uw vraag ontvangt. 
 
 
Aanmelden nieuwsbrief of meer informatie over onze werkzaamheden?
Krijgt u deze nieuwsbrief doorgestuurd? U kunt de nieuwsbrief ook rechtstreeks van ons ontvangen. Meld u aan op waaksaam.com/houd-mij-op-de-hoogte. Op onze website vindt u ook meer informatie over de werkzaamheden en kunt u nieuwsberichten teruglezen
 
 
WaakSaam
Vredenburghweg 2
1461 GT Zuidoostbeemster
  M: melding@waaksaam.com
W: www.waaksaam.com
WaakSaam voert de werkzaamheden uit in opdracht van:
Provincie Noord Holland