Nieuwsbrief WaakSaam: december 2016

Lees online  |  Afmelden
Dura Vermeer
 
Nieuwsbrief WaakSaam: december 2016
Beste lezer,
 
Deze nieuwsbrief is een uitgave van beheer- en onderhoudsbedrijf WaakSaam. WaakSaam beheert en onderhoudt in opdracht van provincie Noord-Holland tot juni 2025 wegen, vaarwegen, bruggen, groen, gebouwen en terreinen in de Kop van Noord-Holland. U heeft aangegeven op de hoogte te willen blijven via onze digitale nieuwsbrief. Is deze nieuwsbrief niet goed leesbaar, klik dan rechts bovenin voor de webversie. Indien u deze nieuwsbrief in de toekomst niet meer wilt ontvangen, kunt u zich via de afmeldlink die ook rechts bovenin staat afmelden.
 


Groot onderhoud pontveer Westeinde

Pontveer Westeinde tussen Anna Paulowna/Breezand en Julianadorp in de gemeente Hollands Kroon is van 24 december 2016 tot en met 25 januari 2017 uit de vaart. Fietsers en voetgangers kunnen van 9 januari tot en met 25 januari gebruik maken van een vervangende pont.

Pontveer Westeinde is dringend aan onderhoud toe. WaakSaam start eind december 2016  met de herstel- en onderhoudswerkzaamheden. Er wordt gewerkt in de kerstvakantie – de periode dat de pont elk jaar uit de vaart is – maar ook enkele weken er na, omdat het groot onderhoud betreft en dat kost tijd. WaakSaam zal onder meer de pont van binnen en buiten schilderen en de slijtlaag van de rijbaan op de pont vernieuwen. Tegelijkertijd vervangt WaakSaam de oostelijke aanlanding van de pont in zijn geheel. Het uitvoeren van het onderhoud heeft gevolgen voor het wegverkeer. Scheepvaart ervaart geen hinder van de werkzaamheden.

Pontveer gesloten voor al het verkeer van zaterdag 24 december tot en met zondag 8 januari 
Tijdens de jaarlijkse winterstop van veerpont Westeinde start WaakSaam met het onderhoud.

Pontveer gesloten voor gemotoriseerd verkeer van maandag 9 januari tot en met woensdag 25 januari
Pontveer Westeinde is uit de vaart voor gemotoriseerd verkeer.
Auto- en landbouwverkeer volgt van 24 december tot en met 25 januari een omleidingsroute via vlotbrug ’t Zand of de Kooybrug (N99).

Vervangende pont voor fietsers en voetgangers van maandag 9 januari tot en met woensdag 25 januari
Fietsers en voetgangers kunnen gebruik maken van een vervangend pontje, te vinden op enkele meters afstand van het ponthuisje. De vervangende veerpont vaart zoals gebruikelijk van maandag tot vrijdag van 06.30 tot 18.30 uur en op zaterdag van 06.30 tot 18.00 uur.

Vanaf 26 januari:
De vaste pont is weer in de vaart voor al het verkeer.

 
 


Renovatie zes bruggen kanaal Omval Kolhorn (gemeente Hollands Kroon)

WaakSaam renoveert in 2017 en 2018 zes betonnen bruggen in de gemeente Hollands Kroon. Het betreft de Westerbrug, de Mientbrug, Bomerbrug, Scheidersbrug, Leierbrug en de Braakbrug over het kanaal Omval Kolhorn. Ook vervangen we ter plaatse van de Westerbrug, Bomerbrug en de Mientbrug de bestaande houten damwanden door stalen damwanden.
De betreffende bruggen zijn tussen 1936 en 1939 gebouwd. Omdat de bruggen niet berekend zijn op de huidige verkeersbelasting worden de bruggen versterkt, verbreed en gedeeltelijk vervangen. WaakSaam verzorgt het ontwerp en de uitvoering van de renovatie van de bruggen in opdracht van de provincie Noord-Holland.
Wij organiseren een inloopavond op woensdag 18 januari 2017. 

Inloopavond
Woensdag 18 januari
Locatie: Dorpshuis Prins Maurits, Dorpsstraat 79, 1733 AE Nieuwe Niedorp
Vrije inloop tussen 17.00 en 19.00 uur

Stremming wegverkeer
Bij de renovatie van de bruggen wordt het middelste deel van de brug geheel vernieuwd. Kort samengevat houdt dat per brug in dat WaakSaam het oude brugdek sloopt, de landhoofden renoveert, het nieuwe brugdek plaatst en de brug en de aansluitende weg afwerkt.
Tijdens de bouwperiode zijn de bruggen gedurende circa drie maanden gesloten voor het wegverkeer. WaakSaam werkt maximaal aan twee bruggen tegelijk om voldoende omleidingsmogelijkheden voor het wegverkeer te houden.

Planning fase 1
Afsluiting Westerbrug:  20 februari – 12 juni 2017
Afsluiting Mientbrug: 27 februari – 19 juni 2017
  
 
Stremming vaarweg

De vaarweg is per brug voor korte tijd gestremd tijdens het slopen en op de dag dat de liggers voor het brugdek worden ingehesen. Door de constructie van de Braakbrug en de Braaksluis duurt stremming voor het vaarverkeer bij deze locatie circa drie maanden. WaakSaam voert de werkzaamheden aan de Braakbrug uit buiten het vaarseizoen.

Planning fase 1
Doorvaart bij Westerbrug gestremd: 13 maart – 19 maart 2017  en 16 mei 2017
Doorvaart bij Mientbrug gestremd: 16 maart – 22 maart 2017 en 23 maart 2017

Fase 2: Bomerbrug en Scheidersbrug.
Fase 3: Leierbrug en Braakbrug.
Over de planning voor de bruggen in fase 2 en 3 informeren we u in de eerstvolgende WaakSaam nieuwsbrief in 2017.  

WaakSaam plaatst per fase plaatsen we de actuele informatie over de planning, de werkzaamheden en de omleidingsroutes op de website van WaakSaam.

 
 
Vernieuwing oeverbeschoeiing Noordhollands Kanaal
WaakSaam vernieuwt in 2017 de oeverbeschoeiing op drie locaties langs het Noordhollandsch Kanaal. De oeverbeschoeiing beschermt tegen het afkalven van de oevers. De huidige houten beschoeiing is op bepaalde plaatsen aan vervanging toe. WaakSaam verwijdert de houten damwanden en plaatst daarna stalen damwanden. De damwanden worden met beleid de bodem ingetrild. De machine staat op een ponton in het Noordhollandsch Kanaal zodat het verkeer niet gestremd hoeft te worden en de omgeving zo min mogelijk overlast ondervindt.

Medio februari 2017 starten we met het vernieuwen van de oeverbeschoeiing op een traject van 400 meter in Schagerbrug. In dit gebied zijn zeer weinig omwonenden die hinder kunnen ondervinden van de werkzaamheden. Het traject in ’t Zand staat voor september 2017 in de planning. WaakSaam organiseert daaraan voorafgaand een informatiebijeenkomst voor omwonenden.
 
 


Onderhoud Stolperbasculebrug (gemeente Schagen)

De Stolperbasculebrug in de provinciale weg N248 verbindt de oevers van het Noordhollandsch Kanaal ter hoogte van De Stolpen. WaakSaam voert begin maart 2017 onderhoud uit aan de Stolperbasculebrug in opdracht van de provincie Noord-Holland.
Eén van de twee lagers van de centrale aandrijfas (het bewegende onderdeel) van de brug moet worden vervangen. Dit mankement is ontstaan na de onderhoudsbeurt van de brug in 2014. In combinatie met de werkzaamheden aan de aandrijfas vernieuwt WaakSaam de slijtlaag van het brugdek.
De werkzaamheden veroorzaken verkeershinder voor gemotoriseerd verkeer en de scheepvaart. (Brom)fietsers en voetgangers kunnen gebruik blijven maken van de brug. Om de overlast te beperken werkt WaakSaam 24 uur per dag en ook in het weekend.
 
Stolperbasculebrug tijdeljk gesloten voor verkeer
Tijdens de werkzaamheden is de Stolperbasculebrug gedurende zes dagen (van vrijdagavond 22.00 uur tot donderdagavond 18.00 uur) gestremd voor gemotoriseerd verkeer.
Autoverkeer kan omrijden via Vlotbrug ’t Zand of de Kooybrug.
Vanwege de geringe draagkracht van vlotbrug ‘t Zand geldt voor het vracht- en landbouwverkeer een omleidingsroute via de Schoorldammerbrug of de Kooybrug.
Alleen nood- en hulpdiensten worden door verkeersregelaars over de brug geleid.

Voorlopige planning stremming wegverkeer
Stolperbasculebrug gesloten voor gemotoriseerd verkeer van 3 maart 22.00 uur tot en met 9 maart 18.00 uur.

 (Brom)fietsers en voetgangers

(Brom)fietsers en voetgangers kunnen te allen tijde gebruik maken van de Stolperbasculebrug.

Openbaar vervoer
Tijdens de werkzaamheden kan het openbaar vervoer niet over de Stolperbasculebrug. Connexxion zal gebruik maken van pendelbussen aan beide zijden van de brug.
 
Scheepvaartstremming
Ook de scheepvaart ondervindt hinder van de werkzaamheden omdat onder het brugdek gewerkt wordt met pontons en het brugdek tijdens de reparatie van de aandrijfas niet open kan. Het betreft een volledige stremming te plaatse van de Stolperbasculebrug van drie dagen. Daarna is doorvaart gedurende drie dagen alleen mogelijk onder de gesloten klep van de brug.

Voorlopige planning scheepvaartstremming
Volledige stremming: van vrijdag 3 maart 22.00 uur tot maandag 6 maart 18.00 uur.
Doorvaren onder gesloten brugdek: van maandag 6 maart 18.00 uur tot  donderdag 9 maart 18.00 uur.
Om de recreatievaart te ontzien voert WaakSaam de werkzaamheden uit buiten het vaarseizoen.

Houdt de website van WaakSaam in de gaten voor actuele informatie.

 
 
Vragen? Bel gratis met het servicepunt van de Provincie Noord-Holland!
Heeft u vragen of opmerkingen over onderhoud aan provinciale (vaar)wegen, bruggen of viaducten, groen of gebouwen in de Kop van Noord-Holland? Bij het Servicepunt Provincie Noord-Holland kunt u terecht met al uw vragen of opmerkingen. Dit kan telefonisch op het gratis telefoonnummer 0800 – 0200 600. Ook kunt u per email contact opnemen via servicepunt@noord-holland.nl.

Uw melding kan bijvoorbeeld gaan over het onderhoud van wegen en vaarwegen, defecte openbare verlichting, groenonderhoud van bermen en groenstroken of brugbedieningen. Maar ook calamiteiten op of langs (vaar)wegen verzoeken wij u te melden. Alle vragen die betrekking hebben op onderhoud in de Kop van Noord-Holland, worden direct naar WaakSaam doorgezet. U hoeft niet na te denken of uw vraag voor WaakSaam of een andere beheerder is, de provincie Noord-Holland maakt deze selectie voor u en zorgt dat u op korte termijn een reactie op uw vraag ontvangt. 
 
 
Aanmelden nieuwsbrief of meer informatie over onze werkzaamheden?
Krijgt u deze nieuwsbrief doorgestuurd? U kunt de nieuwsbrief ook rechtstreeks van ons ontvangen. Meld u aan op waaksaam.com/houd-mij-op-de-hoogte. Op onze website vindt u ook meer informatie over de werkzaamheden en kunt u nieuwsberichten teruglezen
 
 
WaakSaam
Westlanderweg 51
1775 TJ Middenmeer
  M: melding@waaksaam.com
W: www.waaksaam.com
WaakSaam voert de werkzaamheden uit in opdracht van:
Provincie Noord Holland