Nieuwsbrief WaakSaam: april 2016

Lees online  |  Afmelden
Dura Vermeer
 
Nieuwsbrief WaakSaam: april 2016
Beste lezer,

Deze nieuwsbrief is een samenwerking van de provincie Noord-Holland en combinatie WaakSaam. U heeft aangegeven op de hoogte te willen blijven via onze digitale nieuwsbrief. Is deze nieuwsbrief niet goed leesbaar, klik dan rechts bovenin voor de webversie. Indien u deze nieuwsbrief in de toekomst niet meer wilt ontvangen, kunt u zich via de afmeldlink die ook rechts bovenin staat afmelden.
 
WaakSaam stelt zich voor
WaakSaam is een beheer- en onderhoudsbedrijf, bestaande uit Dura Vermeer, Ploegam, Van den Biggelaar en Van Doorn Geldermalsen, die de komende 10 jaar het beheer en onderhoud van de provinciale infrastructuur in het gebied Kop van Noord-Holland verzorgt. Dit doen wij met diverse onderaannemers (hoofdzakelijk) uit de regio. Projectmanager Marco Neeft vertelt meer over het ontstaan van WaakSaam, het gebiedscontract en de nulmeting.
 
Lees meer
 
Welke werkzaamheden voert WaakSaam momenteel uit?
WaakSaam voert dagelijks werkzaamheden uit. Deze werkzaamheden zijn erg divers en uiteenlopend en vinden overdag, maar ook ’s nachts plaats. Overdag voert WaakSaam dagelijkse vaste onderhoudswerkzaamheden uit zoals het maaien van bermen en het snoeien van groen. Eén keer in de twee weken worden alle beweegbare delen van bruggen en sluizen gesmeerd en één keer per kwartaal worden wegen geveegd en vrij gemaakt van onkruid. Andere onderhoudswerkzaamheden worden in de nacht uitgevoerd, zoals bijvoorbeeld het controleren van alle openbare verlichting en het reinigen van kolken langs de provinciale wegen.

Natuurlijk worden er ook grotere werkzaamheden uitgevoerd zoals asfaltreparaties, reparaties aan oeverconstructies en onderhoudswerkzaamheden aan bruggen en viaducten. Tot slot voert WaakSaam correctief onderhoud uit, dit is onderhoud dat wij verrichten als er een gebrek is geconstateerd. Voorbeelden hiervan zijn inzet tijdens incidenten, storingen en calamiteiten, maar bijvoorbeeld ook gladheidsbestrijding op wegen en ijsbestrijding op vaarwegen in de winterperiode.
 
Lees meer
 
WaakSaam meet de tevredenheid in de Kop van Noord-Holland 
Middels bewonersbrieven, de website en deze digitale nieuwsbrief die eens per kwartaal wordt verstuurd, informeren we over de werkzaamheden die in de Kop van Noord-Holland worden uitgevoerd. Daarin wordt aangegeven welke consequenties bepaalde werkzaamheden met zich meebrengen en wat u hier als omwonende van merkt. Naast deze communicatiemiddelen zijn we met diverse omwonenden en andere stakeholders in gesprek. Om iedereen de mogelijkheid te geven aan ons te melden hoe de informatievoorziening of bijvoorbeeld verkeershinder wordt ervaren, meten wij de tevredenheid in de Kop van Noord-Holland. Hier is een tevredenheidsonderzoek voor opgesteld welke elk jaar via de website en andere kanalen wordt verspreid. Bijvoorbeeld als er bij u in de buurt een weg of viaduct wordt gerenoveerd of als er andere werkzaamheden worden uitgevoerd. Wilt u zich op voorhand al aanmelden voor het tevredenheidsonderzoek? Dit kan door u aan te melden via melding@waaksaam.com.
 
 

Uniek windmolentransport door de Kop van Noord-Holland
Afgelopen periode heeft er een uniek transport plaatsgevonden van een 75 meter lange windmolenvleugel die vanaf Duitsland naar Wieringerwerf verplaatst is. Omdat WaakSaam de Kop van Noord-Holland in opdracht van de provincie beheert en onderhoudt, hebben we diverse locaties op de provinciale route moeten aanpassen. Straatmeubilair zoals lantaarnpalen, verkeersborden en reflectorpalen hebben we tijdelijk verwijderd. Daarnaast zijn er vanaf de afrit Wieringerwerf (A7) en langs de gehele provinciale route (N240) rijplaten gelegd om de wegen en vluchtheuvels te beschermen. Ook is er tijdelijk verlichting geplaatst om donkere gedeeltes extra te verlichten.

 
Lees meer
 
Vragen? Bel gratis met het servicepunt van de Provincie Noord-Holland!
Heeft u vragen of opmerkingen over de Kop van Noord-Holland provinciale (vaar)wegen, bruggen of viaducten, groen of gebouwen? Bij het Servicepunt kunt u terecht met al uw vragen of opmerkingen, denk aan onderhoud van wegen en vaarwegen, het melden van openbare verlichting die niet correct functioneert, groenonderhoud van bermen en groenstroken en bijvoorbeeld brugbedieningen. Maar ook calamiteiten op of langs (vaar)wegen verzoeken wij u te melden. Dit kan telefonisch op het gratis telefoonnummer 0800 – 0200 600. Ook kunt u per email contact opnemen met het Servicepunt via servicepunt@noord-holland.nl.
 
Alle vragen die betrekking hebben op de Kop van Noord-Holland, worden direct naar WaakSaam doorgezet. Op deze manier hoeft u niet na te denken of uw vraag voor WaakSaam of een andere beheerder is, de provincie Noord-Holland maakt deze selectie voor u en zorgt dat u op korte termijn een reactie op uw vraag ontvangt.
 
 
Aanmelden nieuwsbrief of meer informatie over onze werkzaamheden?
Krijgt u deze nieuwsbrief doorgestuurd? U kunt de nieuwsbrief ook rechtstreeks van ons ontvangen. Meld u aan op waaksaam.com/houd-mij-op-de-hoogte. Op onze website vindt u ook meer informatie over de werkzaamheden en kunt u nieuwsberichten teruglezen
 
 
WaakSaam
Westlanderweg 51
1775 TJ Middenmeer
  M: melding@waaksaam.com
W: www.waaksaam.com
WaakSaam voert de werkzaamheden uit in opdracht van:
Provincie Noord Holland